Vijesti/obavijesti

OMEP Hrvatska

OMEP Hrvatska je neprofitna, nepolitička udruga građana
OMEP Croatia is a non profit-making and non political organisation of citizens
Ciljevi OMEP Hrvatska su da brani i promiče prava djece rane i predškolske dobi, s posebnim naglaskom na pravo na odgoj, obrazovanje i njegu.

Aims and objectives of the Organisation are to defend and promote the rights of children with special emphasis on the right to education and care.

Djelatnosti OMEP Hrvatska:
• prikupljanje i širenje informacija, te olakšavanje razumijevanja potreba u ranom djetinjstvu,
• promicanje studija i istraživanja vezanih uz odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu
• osnaživanje i edukacija obitelji u području odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu
• poticanje obrazovanja, te edukacija stručnjaka koji rade s djecom u odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu,
• organiziranje međunarodnih i regionalnih konferencija i simpozija,
• uspostavljanje suradnje s drugim Nacionalnim odborima,
• uspostavljanje suradnje s srodnim organizacijama u zemlji i svijetu.

The means of action of the Organisation are:
• Collecting and disseminating information and facilitating the understanding of the needs of early childhood
• Promoting study and research related to early childhood education and care
• Encouraging family education in connection with early childhood education and care
• Encouraging the training of personnel for early childhood education and care
• Oranising international and regional conferences and symposia
• Facilitating direct links and personal contacts between members of other National Comittees
• Establishing working relationship with other appropriate national and world organisations
E-mail adresa

 

 

http://www.udruga-odgajatelja.hr/forum/viewtopic.php?f=8&t=4274

Anketa

E - učenje za stručno usavršavanje odgajatelja je: